dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg

สวนสมุนไพรเภสัชศาสตร์

 
  


สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
คือ   แหล่งรวบรวมพันธ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้
    สวน สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันคือบริเวณรอบ
คณะเภสัชศาสตร์ เราได้ปลูกสมุนไพร พื้นบ้านภาคใต้ที่ได้
จากการออกพื้นที่ และการบริจาคจากหน่วยงาน ชาวบ้าน


สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

 คือ  สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
      นักศึกษา และแขกผู้มาเยือน


สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

 คือ แหล่งศึกษาพันธ์ไม้สมุนไพร แก่นักศึกษาทั้งในและนอก   
     สถาบัน และผู้สนใจทางด้านสมุนไพร ที่เข้ามาเยี่ยมชมบ่อยครั้ง

 

 
Joomla templates by a4joomla