dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
กิจกรรมประจำปี 2557  

โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปี 2557  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


โคร
งการ สำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ สมุนไพรทักษิณร่วมกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ที่มีการดำเนินงานทุกปี และปีนี้เราได้ไปที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 21-23  สิงหาคม 2558

ดูภาพกิจกรรม


การตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านสมุนไพร ระดับภูมิภาคชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(งาน มอ.วิชาการ)

   กิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจในความรู้และภูมิปัญญาไทยทางด้านสมุนไพร ส่งเสริมความเข้าใจถึงประโยชน์ วิธีการใช้ ผลข้างเคียงและข้อควรระวังต่างๆ ของการใช้สมุนไพร

ดูภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์

คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขฯจ.ยะลา   ดูภาพกิจกรรม

 
     
Joomla templates by a4joomla