dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
กิจกรรมประจำปี 2555   

โครงการปลูกสวนสมุนไพรในโรงเรียน ที่เกาะบุโหลน จ.สตูล


   โคร
งการ เพื่อให้เด็กได้รู้จัก สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้

ดูภาพกิจกรรม


มหกรรมสุขภาพและการแพทย์แผนไทย 14 จังหวัดภาคใต้

   กิจกรรมเพื่อจัดแสดงองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านสมุนไพรของจังหวัดภาคใต้  โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ปีนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มอ.จ.สงขลา

ดูภาพกิจกรรม

 

 คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขฯ จ.ยะลา เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

ดูภาพกิจกรรม

 

โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปี2556 คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

 

   โครงการ สำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ สมุนไพรทักษิณร่วมกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ที่มีการดำเนินงานทุกปี และปีนี้เราได้ไปที่ อ.ระโนด,กระแสสินทุ์และสิงหนคร จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2556

ดูภาพกิจกรรม

 
คณะ อสม.ต.คอหงส์ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

   กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูภาพกิจกรรม

 
     

 

Joomla templates by a4joomla