dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
กิจกรรมประจำปี 2556   

โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปี 2556 จ.ตรัง


โคร
งการ สำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ สมุนไพรทักษิณร่วมกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ที่มีการดำเนินงานทุกปี และปีนี้เราได้ไปที่ อ.เมืองและ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2556

ดูภาพกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านสมุนไพร ระดับภูมิภาคชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(งาน มอ.วิชาการ)

   กิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจในความรู้และภูมิปัญญาไทยทางด้านสมุนไพร ส่งเสริมความเข้าใจถึงประโยชน์ วิธีการใช้ ผลข้างเคียงและข้อควรระวังต่างๆ ของการใช้สมุนไพร

ดูภาพกิจกรรม

 
     
Joomla templates by a4joomla