dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
 
 
Wink  กิจกรรมประจำปี 2556    

     ๐ โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ
        การแพทย์แผนไทย ปี 2557  เกาะลันตา
        จังหวัดกระบี่
      โครงการบริการวิชาการ (งาน มอ.วิชาการ)
       การตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านสมุนไพร
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557

      คณะนักศึกษากลุ่มงานหลักสูตรเทคนิค
       เภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
       เยี่ยมชมศูนย์วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 
 
Wink  กิจกรรมประจำปี 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๐ โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ
         การแพทย์แผนไทย ปี 2556 จ.ตรัง
      โครงการบริการวิชาการ (งาน มอ.วิชาการ)
        การตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านสมุนไพร
        ระดับภูมิภาคชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
   
 Laughingกิจกรรมประจำปี 2555 
 

     
    โครงการปลูกสวนสมุนไพรในโรงเรียน ที่เกาะบุ
        โหลน จ.สตูล
     มหกรรมสุขภาพและการแพทย์แผนไทย 14
        จังหวัดภาคใต้

     คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขฯ
        จ.ยะลา เยี่ยมชมศูนย์ฯ

     ๐  โครงการสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการ
         แพทย์แผนไทย ปี2555 คาบสมุทรสทิงพระ
         จ.สงขลา

     ๐  คณะ อสม.ต.คอหงส์ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 
  
Joomla templates by a4joomla