dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg

ติดต่อเรา ศูนย์สมุนไพรทักษิณ

 


ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
อาคาร 1 ชั้น 3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทร. +66-7442-88886, +66-7428-8830 แฟกซ์ +66-7442-8220

          

              Embarassed  ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้สมุนไพร

              Laughing  ติดต่อเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรทักษิณ

              Wink  ติดต่อประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ

 

 

ติดต่อเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรทักษิณ
ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้สมุนไพร
ติดต่อประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ
Joomla templates by a4joomla